یادم بمونه

شاید باورت نشه...

ولی دلم یهویی عمیقا واسه خدا تنگ شد...

وقتی تنهاباشی خداروبیشتر حس میکنی....

وقتی تنهات میزارن خداروخیلی خیلی خیلی بیشتر حس میکنی..

+راستی من ازوقت تلف کردن هم دیگه میخوام توبه کنم....

واقعا حس بدی ازش میگیرم...

من جانِ من...!!!

یادبگیر قبل کاری فکرکنی...ببینی درنهایت اون کار چقدرضربه بخودت میزنی...

باخودت لجبازی نکن...

نگو بدرک ی امروز روواسه خودم خوش باشم...

هروقت اینو گفتی ببین روزای بعدش چقد بهت فشار میاد..وچ ضررایی میکنی...

درسته خسته مبشی..ولی یاد بگیر خودتووعده بدی ب چن روز بعدت ک تابستونی بیاد ووقت تعطیلی باشه...یاهروقت دیگه ای به خودت وعده ی ایندا قشنگه رو بده تا روحیه ت حفظ شه...

راه درازی درپیش داری...

اگر بخوای هی جوش وحرص بخوری واستراس الکی میشی ی پزشک مریض....پزشکم وقتی خودش مریض باشه میتونه بقیه رو دوا کنه؟

مسما نه...

تااین جا رو فراموش کن...

یادبگیر حسرت نخوری...

ادمی ک الان هستی ادم دیروز و پریروز نیستی...

خسته بودی ..حوصله نداشتی...ی تصمیمایی گرفتی...

دیگه فراموششون کن...

بچسب این امتحانتو بخون وپاس شو وبرو ی تابستون توپ بساز...

هم تفریح هم درس...وهم تثبیت عقیده ها وتمرین انسان بودن وبخدا نزدیک شدن...

+خوابم میاد ولی باید مینوشتم...


/ 2 نظر / 60 بازدید