🖤💔رقیه جانم💔🖤

ازمحرم فقط چن تا اسم میدونستم ...

توعزاداریا اگ گریه میکردم بیشترش واسه دعاها و این دنیای خودم بود..

از مصیبتای کربلا یه چیزای جسته گریخته میدونستم...

همیشه برام رقیه ی جایگاه دیگ داشت..و علی اصغر...

نمیدونستم رقیه چجوری شهید شد....

سرچ کردم‌...خوندم....

چندخط خوندم کلی توش مصیبت بود...

ببین از همش بدونم چقد میشه....

چقد غربت روحس کردم....چقدر.../ 0 نظر / 105 بازدید