فهوالله حسبی:)

امشب خدا ...

یه قسمت خیلی خیلی خیلی کوچیک ازقدرتشو بهم نشون داد...ی تیکه ی خیلی کوچیک ارحکمتش..

اتفاقاروطوری کنارهم چید ک به من بفهمونه کافیه فقط بخودش توکل کنم تا بهترین اتفاق ممکن زندگیم رخ بده:)

فهوالله حسبی رو ب زبون فقط میگفتم انگاری..

امشب ک سر ی موضوعی بهش توکل کردم و گفتم ببین...توروخدا توشرایطمو میدونی...ی جوری نشه ک بدتر شه...

ورفتم جلو و ب طرف حرفمو زدم و گف ن بابا اینجوریانبوده..

این اتفاق امشب...حکمت داشت...واقعا داشت..

ی اتفاق خیلی خیلی خیلی ساده...

خدایا ...تموم دل نگرانیاموبه خودت میسپارم ومیخوابم...ی خواب آروم...

تورودارم غصه ی چی...فکرچی...

ختم بخیرکن...مطمنم تهش خیرمیشه...چون تو بد من رو نمیخوای...

توبرای من آرامش ولذت میخوای...

خودمم ک ب خودم حرومش میکنم...

ی اتفاق ممکنه بهمم بریزه...ممکنه بد بنظر بیاد...ولی اگ بخودت توکل کنیم...تو ب بهترین وجه ممکن حلش خواهی کرد...

ممنونم بابت بودنت خدا

/ 0 نظر / 10 بازدید