ا

همیشه بر آنم تا 

دل کسی را نشکنم

اما وقتی به خودم نگاه میکنم،

تکه تکه ام !


👤ایلهان برک 


بعضی حرفا همچین ازته دلته انگاری ب طرف گفتی ی چی بگو وصف حال من...

/ 1 نظر / 17 بازدید
radiohaghighat

دکتر شریعتی میگه ارزش هر دل حرفهایی است که برای نگفتن دارد