من اون زندگی که میخوام رو میسازم

نباید فرار کنم...

من باید روی عزت نفسم کارکنم...

ب این دوستی ک من دارم میشه به چن مدل نگاه کرد...

توی خراب شدن رابطمون منم مقصر بودم...

میخوام یه سری استدلال و باور های محکمی پیدا کنم که بتونم راحت تر زندگی کنم...

همیشه ی عده هستن ک بخوان زرنگ بازی دربیارن...

بخوان بهتر باشن...

یاهرچی دیگه...

پس فرار از دوستم نتیجه ای نخواهد داشت...

باید خودمودرست کنم...

یه چن تا تصمیم هم گرفتم...

۱.تقویت عزت نفس

۲.خودسازی

۳.استفاده ازگوشی ونت درصورت ضرورت وکمک کردن ب موارد بالا

گوشی الکی دست گرفتن میشه ازسایتای چرت سردراوردن

۴.درسم رو شروع کنم به خوندنمیخوام جوری زندگی کنم که هیچوقت حسرت چیزی رو نخورم...

چ مادی ...چ معنوی...

نمیخوام توی اون دنیا خیلی حسرت بخورم...

میخوام زرنگ باشم...

زرنگ بودن ینی استفاده درست اززندگیت که منجر به هیچ حسرتی نشه.../ 1 نظر / 39 بازدید