لطفا زودتر

خدایا این هفته رو باسرعت برق وباد وطوفانو ...تمومش کن...

من به بغلم مامانم بسی محتاجم...

من ب بوسیدن بابا بسی محتاجم...

من به دعوا کردن باخواهرم بسی محتاجم...حرصش رودراوردن...اذیتش کردن...

من ب تخت کنار پنجره ام بسی محتاجم...

من به پیتزای ساده وخوشمزه مامان بسی دلتنگم...

خدایا کی پنج شنبه میشه...

/ 0 نظر / 46 بازدید