صحبتی باخود

ببین ملیکاجانم...

توالان شرایطت سخت هست...ولی یادت باشه که بعضیا هستن ک شرابط خیلی بدتر ازتو دارن پس خداروشاکر باش که ادمایی رو سرراهت گذاشته ک بتونن بهت کمک کنن و بتونی بهشون اعتماد کنی...

ببین...ب اینکه چی شد و چی گذشت...فکرنکن..

ب اینکه چی میخواد بشه هم اصلاااا فکر نکن...

همه ی فکرای منفی واین خستگیای ظاهری و شیطون القامیکنه...

کم نیار ملیکا...

قوی باش دختر...

تومیتونی...توملیکایی...

نزار ی ذهنیت ضعیف توی این روزا ازخودتت..

قوی باش عزیزم...

ب امتحاناتت یکی یکی فکر کن...

نترس...بخون وتوکل کن...

خداشرایطتت رو دیده...خداتورو بهتر اهرکسی میشناسه...

یادت باشه ک خدانمیخواد توغمیگن باشی...

خدامیخواد تو شاد باشی...

میخواد ک بجنگی...

این روزاهم میگذره..

تموم میشه...

میای و اینجا خاطراتشو میخونی...

توملیکای بااراده ی قدیمی...فرقی نکردی...

پس ب هیچی فکر نکن ...

دوساعت بخواب ...بعد هم پاشو و بخون...

ب نمره هم فکر نکن..

خودت رو باکسی اصلا مقایسه نکن...چون ناعادلانه س...مقایسه وقتی درسته ک تمام شرابط دوطرف یکسان باشه...شرابط الان تورو کسی نداره...پس توجهی نکن...

پاس ک میشی انشالله ب لطف خدا...چن ساعت دیگه م میخونی و ...حله..

بعدشم امتحانات دیگه رو یکی یکی میریم جلو ومیخونیم...

زخمت هم دکتر هرچی براش گف بهش عمل میکنیم...

هرچند ک سخت باشه...

بلخره روزای اسونم میاد...

خدایا تودروغ نمیگی...

پس ...

من ب "ان مع العسر یسری" ی تو ایمان دارم...

شکرت...

/ 0 نظر / 7 بازدید