امتحان و امتحان

خدایا شکرت...

بابت اینکه درد من در برابر خیلی دردای دیگه خیلی کوچیکه...

مشکل ازتحمل منه ک کمه...

ولی خدایا...

یکم بهم حق میدی؟

من اولین بارمه توی این شرایطم ...

الان ارومم...

بااینکه امتحانم رو هنوز کامل نخوندم ولی ارومم...

من از حضرت فاطمه خواستم ک دعاکنه...

ک بحق زینبش دعا کنه...

دعامیکنه...

میدونم..

کوچکترین دردام رو باتوسل ب خودش حل کزده ...یادم نمیره...

خدایامنو ببخش

بابت ناشکریام..

بابت ایمان ضعیفم...

بابت استراس داشتنام باوجودتو ...

خدایا من ازاین اتفاقات ...فهمیدم ک هنوز خیلی اول راهم...

خدایا ...میدونم ک امتحانم میکنی...

ومیدونم ک گند میزنم ...

ولی توببخش...

تو ک خدایی ببخش...

ببخش و کمکم کن...

کمکم کن اون روزی که ذهنم اروم میشه...

زودتر برسه...

کمکم کن...

شکرت خدا...شکرت


/ 0 نظر / 8 بازدید